Privacybeleid

Wie zijn wij

Evi Verswyvel Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Evi Verswyvel Fotografie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Evi Verswyvel Fotografie respecteert dan ook de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Contactgegevens:

 • Evi Verswyvel
 • www.eviverswyvel.be
 • info@eviverswyvel.be
 • BE0755649893

Welke persoonlijke data er wordt verzameld en verwerkt

Evi Verswyvel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Gezinssamenstelling en leeftijd
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • Instagram account
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Evi Verswyvel Fotografie houdt zich het recht voor om het beeldmateriaal gemaakt tijdens fotoshoots te publiceren via haar kanalen. De betrokken personen hebben recht op schriftelijk bezwaar. 

Verwerkingsdoeleinden

Evi Verswyvel Fotografie verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor onder andere:

 • Klantenadministratie en het aanmaken van een klantenbestand
 • Aanbieden, opvolgen en afleveren van diensten en producten
 • Facturatie
 • Inlichtingen te verstrekken
 • Versturen van nieuwsbrieven en informatiebrochures

Evi Verswyvel Fotografie verzamelt en verwerkt deze gegevens met uw toestemming of omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Derden

Evi Verswyvel Fotografie geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoelang we uw data bewaren

Evi Verswyvel Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evi Verswyvel Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een exportbestand naar u te sturen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

U kunt hiervoor een mail sturen naar info@eviverswyvel.be

Beveiligd met SSL-certificaat

U bezoekt www.eviverswyvel.be uitsluitend met een beveiligde https verbinding. Dankzij het SSL-certificaat is alle verkeer van en naar de website automatisch versleuteld.

Cookies

Zie cookiebeleid (https://eviverswyvel.be/cookiebeleid-eu/).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (info@eviverswyvel.be).
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

error: Content is protected !!